Home

Kobolt barnarbete

Barnarbete i koboltgruvor får elbilsjättarna att reagera

Stora branschaktörer inleder undersökning om barnarbete. År 2017 lanserade vi en ny lägesrapport, som var en uppdatering av 2016 års rapport, i vilken Amnesty analyserar hur mycket stora företags arbete med att granska sina leverantörskedjor för kobolt har förbättrats sen förra rapporten I detta fall handlar det sannolikt om lithium, magnesium och kobolt. Barnarbete. Debatten om blodsbatterier är inte ny. Den kickstartades för ett par år sedan av en mycket uppmärksammad rapport från Amnesty. Då handlade kobolt-frågan mycket om det du läser denna text på, smarta telefoner och datorer Barnarbete är vanligt i det fattiga och konfliktdrabbade Kongo. Tesla köper sin kobolt bland annat från en kanadensisk gruvstad som heter just Cobalt (kobolt på engelska) Enligt organisationen Afrewatch arbetar minst 7 000 barn med kobolt i Kolwezi, i vad FN kallar den värsta formen av barnarbete. Vi söker tillstånd för att besöka gruvorna där de finns, men får nej, officiellt av säkerhetsskäl. Också tolken och den lokale advokat vi anlitat avråder oss från att åka dit Northvolt kan komma att köpa kobolt från Kongo. Men företaget upprepar sina löftet att aldrig köpa från gruvor där det förekommer barnarbete. Ett löfte som samtidigt ifrågasätts av Amnesty

Barnarbete i gruvor bakom tillverkning av dina batterier

 1. skar i världen. År 2000 arbetade 245 miljoner barn (1)
 2. Kobolt är en jordartsmetall som är eftertraktad i olje- och it-industrin och som förekommer bland annat i litiumjonbatterier i allt från elbilar till datorer och mobiltelefoner. 60 procent av metallen på världsmarknaden har sitt ursprung i Kongo-Kinshasa - ett av världens mest instabila och korrupta länder
 3. Om det är så mycket som 28,5% som inte är kobolt, då är det ju inte så konstigt om det denna rest skulle kunna påverka färgen. Jepp, Pyromanen, därför kan det bli så varierande resultat, om man byter koboltoxid i en glasyr som man är inkörd på. Och 71,5% ligger mycket högt på renhetsskalan
 4. Kobolt är i dag en viktig råvara till lithium-jonbatterier som används i mobiltelefoner, datorer och elbilar. Nu stäms fem av världens största teknikföretag Tesla Inc, Apple Inc, Alphabet Inc, Microsoft Corp och Dell Technologies Inc. anklagade för att ha medverkat till barnarbete och barns död i gruvorna
 5. Ansvarsfull utvinning av kobolt. i anslutning till de reglerade där lokalbefolkningen gräver för hand under dåliga arbetsförhållanden och där barnarbete är vanligt förekommande. Den utvunna kobolten transporteras sedan via långa och komplexa leverantörskedjor innan den når slutkund
 6. 15 November 2017 02:01 Kobolt: Företag gör för lite för att stoppa misstänkt barnarbete hos underleverantörer. För två år sedan avslöjade Amnesty International hur batterier som används.
 7. Kobolt bryts ofta som biprodukt till koppar eller nickel. Gruvbrytning sker i huvudsak storskaligt, men även småskalig gruvbrytning för hand äger rum, bland annat i DR Kongo. Amnesty International har observerat brott mot mänskliga rättigheter och barnarbete vid småskalig gruvbrytning i DR Kongo

Barnarbete bakom mobilens batteri Mobi

Kobolt barnarbete. Elbilar saluförs som framtidens miljövänliga trafikval.Men varje fordon kräver omkring sex kilo av grundämnet kobolt - som på flera håll i världen bryts i gruvor som använder barnarbetare Produktionen av litium och kobolt förknippas med dåliga arbetsförhållande och miljöförstöring. Ja. Utvinningen av kobolt och litium är tyvärr förknippad med både miljöförstöring och ibland också direkt anskrämliga arbetsförhållande. I Kongo, som står för 64% av världens koboltproduktion, har det rapporterats om barnarbete.

Elcyklar som säljs i Sverige kan ha batterier från barnarbete. Breakit har undersökt marknaden för elcyklar i Sverige, och upptäckt en djungel där många har batterier vars ursprung inte går att spåra. Litium-jonbatterier kräver inte bara litium utan en rad andra grundämnen, där ett av de viktigaste är kobolt Kongo står för 60% av världens kobolt-produktion. Av dessa två siffror kommer att runt 10% av koboltgruvorna i världen använder sig av barnarbete - medan 90% av kobolten utvinns i storskaliga gruvor, utan barnarbete. De flesta gruvor där kobolt utvinns är inte ens koboltgruvor En FN-resolution för att skydda barns rättigheter har skrivits under av samtliga medlemsstater. FN-organet Internationella arbetsorganisationen (ILO) hyllar avtalet, som beskrivs som en historisk milstolpe i kampen att få ett slut på barnarbete. Avtalet ämnar skydda barn från sexuell exploatering, tvångsarbete och all form av exploatering under väpnade konflikter Dödliga gruvor och barnarbete. Demokratiska republiken Kongo producerar minst hälften av världens kobolt. En av de största företagen i landet när det gäller mineralbearbetning är CDM, dotterbolag till Huayou Cobalt. Huayou Cobalt skaffar mer än 40 procent av sin kobolt från Demokratiska republiken Kongo Pressmeddelande - 15 November 2017 02:01 Kobolt: Företag gör för lite för att stoppa misstänkt barnarbete hos underleverantöre

Nästan all produktion av kobolt i världen sker i den Demokratiska Republiken Kongo, ett land som präglats av konflikt och bristande respekt för mänskliga rättigheter. Det påverkar inte bara priset utan har även lett till en het debatt om bland annat miljöproblem, missförhållanden och barnarbete i samband med utvinningen Kobolt är sedan länge en viktig metall för industri och samhälle, men användningen och efterfrågan på kobolt förändras nu snabbt. Efterfrågan stiger, inte barnarbete oloamt tendamm långa arbetsdagar skador på miljön fa gdomsfälla kopplingar ll rebellgrupper korrup on. 5 Kobolt liksom andra sällsynta metaller finns i områden där människor arbetar under slavlika förhållanden och där barnarbete förekommer. Kongo är inget undantag och det kan vara upp till 900 000 människor som arbetar under dåliga förhållanden

Kobolt. Kobolt är inte en konfliktmineral och i Kongo bryts den i Katangaprovinsen i söder där miliserna inte är ett problem. I de illegala gruvorna som nu utgör 10-20 procent av brytningen av kobolt i Kongo är barnarbete utbrett och det saknas nödvändig skyddsutrustning vilket orsakar svåra hälsoproblem för arbetarna Barnarbete bakom smarttelefonernas och elbilarnas batterier. Publicerad 19.01.2016 - 06:00. Stora elektronikjättar som Apple, Samsung och Sony, övervakar inte tillräckligt utvinningen av kobolt. Barnarbete bakom klimatsmarta elbilar. Av bakomnyheterna den 8 juli, 2019 • ( 1 ) Miljövänliga bilar kräver stora mängder tungmetaller som bryts av barn. Elbilarna som ska rädda miljön kräver stora mängder kobolt för sina batterier. Nu har CNN avslöjat att det är vanligt att kobolten bryts av barn i Kongo-Kinshasas.

Barnarbete bakom klimatsmarta elbilar. Elbilarna som ska rädda miljön kräver stora mängder kobolt för sina batterier. Nu har CNN avslöjat att det är vanligt att kobolten bryts av barn i Kongo-Kinshasas många gruvor. Kobolten som ska ingå i elbilarnas batterier bryts i Kongo-Kinshasa och skickas sedan till Kina där den anrikas. Barnarbete och missförhållanden är vanligt vid brytning av kobolt, som bland annat används i elbilsbatterier. Om detta rapporterar Aftonbladet i en stor granskning. Reportern uppger sig ha blivit inspirerad av den kristne nobelpristagaren Denis Mukwege till att undersöka saken De kan visa hur kobolt som tagits fram med hjälp av barnarbete har sålts vidare av Congo Dongfang Mining till företag i Kina och Sydkorea, som i sin tur säljer till elektronikföretag som Apple, Microsoft, Samsung och Sony, samt till bilföretag som använder mineralen i elbilsbatterier

barnarbete - Synonymer och motsatsord - Ordguru

Amnesty: Barn bryter sten till ditt batteri SVT Nyhete

BMW vill bygga batterier med rent samvete - Elbilen

Cornucopia?: Kobolt från barnarbete i mobiler och dubbdäck

Många elbilsbatterier innehåller också kobolt, ett grundämne som kan ha en mörk baksida - barnarbete, hemska arbetsförhållanden och andra kränkningar av mänskliga rättigheter. Det finns saker du behöver veta om kobolt - och du kan vara en del av problemet. Men fortsätt läsa, för med rätt kunskap är du också en del av lösningen Brytning av kobolt är knuten till endast 20 länder i hela världen. Demokratiska republiken Kongo stod för hela 55 procent av de totalt 126 000 ton som bröts 2016. Men landet saknar stabilt styre och Amnesty har rapporterat om barnarbete i samband med brytningen Företaget uppgavs där vara först med att lista sina leverantörer av kobolt och leda utvecklingen när det gäller att identifiera barnarbete och köpa in kobolt på ett ansvarsfullt sätt Barnarbete bakom klimatsmarta elbilar. Av Redaktionen, 2019-07-07. redaktionen@nordfront.se. 3. MILJÖN. Elbilarna som ska rädda miljön kräver stora mängder kobolt för sina batterier. Nu har CNN avslöjat att det är vanligt att kobolten bryts av barn i Kongo-Kinshasas många gruvor. Miljövänliga bilar kräver stora mängder. Elektronik- och bilföretag bryr sig inte om att sätta stopp för barnarbete hos underleverantörer som framställer kobolt till deras batterier, enligt Amnesty International

Barnarbete vid koboltgruvor Svensso

Kobolt bryts i gruvor där det förekomme r omfattande barnarbete. K obolt säljs till handlare, som i sin tur säljer vidare till Congo D ongfanf Mining (CDM), som ägs av det kinesiska företaget Zhejing Huayou Cobolt Ltd (Huayou Cobalt) Kobolt är även omdiskuterat och kritiserat på grund av arbetsförhållandena vid brytningen. Sextio procent av världens kobolt kommer från gruvor i Demokratiska Republiken Kongo varifrån det kommit flera rapporter om barnarbete. Biltillverkare har kritiserats för att vara en del av problemet Kobolt säljs ofta via en komplex leverantörs- kedja som startar i Demokratiska Republiken Kongo, där mer än hälften av världens kobolt utvinns. Allvarliga systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter inklusive barnarbete är vanligt. Efterfrågan på mineralet kobolt förväntas fortsätta att öka under kommande år

Amnesty - Hållbara litiumjonbatterier - Amnesty Sverig

Batterier från barnarbete kan finnas i din elcykel - vi

En ny rapport från Amnesty International visar att barnarbete används i brytningen av metallen kobolt, och Apple och andra elektronikföretag kritiseras för att inte ha tillräckligt noggranna kontroller Amnesty: Företag låter barnarbete fortgå. Elektronik- och bilföretag bryr sig inte om att sätta stopp för barnarbete hos underleverantörer som framställer kobolt till deras batterier,. Barnen dör i Kongo-Kinshasas batterigruvor. Nu stäms Apple, Tesla och Google i amerikansk domstol - för att ha låtit lönsamheten gå före mänskliga rättigheter Koboltgruvorna i Kongo-Kinshas

Teknikjättar stäms av barnarbetares familjer SVT Nyhete

 1. st finns jättar som Microsoft
 2. eralen kobolt, som är en av beståndsdelarna i mobilbatterier. Flera av de stora tillverkarna säger att de ska utreda källan till deras kobolt, medan andra låtit bli att svara Amnesty
 3. Påståenden om barnarbete har avskräckt bilföretag från att köpa kobolt från Demokratiska republiken Kongo, där upattningsvis 15 procent av utbudet bryts för hand, ofta av barn. BMW har sagt att det bara skulle köpa kobolt från gruvor i Australien och Marocko av denna anledning
 4. Att ersätta kobolt med en annan metall är i denna typ av batterier inte möjligt. Andra metaller är inte lika effektiva som kobolt och innebär mycket större batterier; Ofta används hälso- och miljöfarliga kemikalier, som kan slå ut hela ekosystem, och det är också vanligt med barnarbete

Kobolt är en viktig mineral i omställningen till ett grönare, och allt modernare, samhälle och finns i allt från elbilar till smarta telefoner. Omkring 70 procent av världens kobolt bryts i Demokratiska Republiken Kongo (DRC) - ett land som inte är känt för att respektera mänskliga rättigheter. För att omställningen ska bli rättvis krävs krafttag [ I dessa hål i marken bryts kobolt för hand under enklast tänkbara förhållanden. Barn arbetar istället för att gå i skolan. enligt en tredje artikel. Det är alltså detta som (Mp) går till val på! I samma stund som de förespråkar el-bilar så förespråkar de också vidriga förhållande vid koboltbrytning samt barnarbete

Blodsbatterier - Granskning av Kobolt-industrin i Kongo

Amnesty kritiserar elbilstillverkare - Nyheter (Ekot

Kobolt förbrukas inte i en elbil utan finns som permanent del av batteriet, men minutiösa mängder förbrukas vid varenda nyckelvridning i en bensin/diesel. 2. Kobolt är ingen konfliktmetall och kan inte utvinnas genom barnarbete, det finns inte ens tillgängligt i de regioner där konflikterna och barnarbetet finns (finns ffa i södra Kongo) Elbussar har många fördelar. De släpper inte ut några avgaser och klimatpåverkan blir mycket låg. Men istället behövs större mängder metaller till batterier. Ett exempel är kobolt, där utvinningen i Demokratiska Republiken Kongo kan ge sociala problem i form av barnarbete. Vilka möjligheter har upphandlare att ställa krav och genomföra ansvarsfulla upphandlingar? Detta är temat. Barnarbete är vanligt i det fattiga och konfliktdrabbade Kongo. Så har det varit i decennier, och det är alltså inte ett problem som skapats av mobiltelefoners och elbilars batterier. Men de utpekade företagen anklagas för att inte ha kontrollerat och reglerat sina leveranskedjor, utan i stället tjänat pengar på exploateringen Omkring två tredjedelar av världens kobolt kommer från Kongo där barnarbete fortfarande förekommer i delar av gruvindustrin, skriver Bloomberg. Viktor Mölne. Dela på LinkedIn Dela på Twitter Dela på Facebook Dela via mail Skriv ut. Kommentera artikeln

Vi har alla fått rapporter om barnarbete, förorenade floder och löntagares rättigheter som inte respekteras. Vi kan inte sitta och ondgöra oss varenda gång det kommer en rapport om hur kobolt utvinns i Kongo och samtidigt inte själva göra vad vi kan för att utvinna den typen av metaller Entdecke Original Kobold Staubsauger und Zubehör in unserem Online-Shop! Kostenloser Versand ab 30 €. Trusted Shops zertifiziert. Schnelle Lieferung Enligt artikel i Elbil Sverige åtgår ca 60% av all kobolt som bryts till kosttillskott (vitamin B12). Ca 10-15 % används till elbilsbatterier och väldigt lite av allt som används i mobiler och laptops återvinns. Kongo står för 65 procent av produktionen. Kina utvinner 95 procent av alla sällsynta jordartmetaller Apple försöker i alla fall ta ansvar för sitt användande av kobolt Microsoft, Lenovo och Renault vet inte ens var kobolten kommer ifrån. För två år sedan uppmärksammades att batterier som används i produkter hos elektronikföretag och elbilsföretag kunde kopplas till barnarbete i Demokratiska republiken Kongo (DRK) Techjättar stäms för delansvar i barnarbete. Bild: Wikimedia Commons för att ha medverkat till att barn ska ha skadats svårt och även ha dött i Kongo-Kinshasa där de tvingats bryta kobolt, en metall som används för att tillverka uppladdningsbara batterier till telefoner och datorer bland annat

Barnarbete bakom mobilbatterier Batterierna i mobiltelefoner innehåller mineraler som arbetare bryter under livsfarliga förhållanden Undersökningen är gjord i Kongo, det land i världen som producerar mest kobolt på den globala marknaden och där flera stora multinationella företag köper sina varor ifrån Förekomsten av barnarbete på olika industrier Idag så finns det ungefär 150 miljoner barn som arbetar under extremt dåliga förhållanden. Gruvindustrin i Afrika , Asien , och i Sydamerika är ett exempel, där arbetar barn med att gräva upp det viktiga grundämnet kobolt Elektronik- och bilföretag bryr sig inte om att sätta stopp för barnarbete hos underleverantörer som framställer kobolt till deras batterier, enligt Amnesty International. Bland dem som gör. Kobolt bryts i dag i södra Kongo och norra Zambia och flera rapporter har berättat om barnarbete och dåliga arbetsförhållanden i gruvorna i området. Kontrollerna omfattar även de så kallade konfliktmineralerna tenn, volfram, tantal och guld men i framtiden kan även litium och nickel komma att ingå i leveranskedjekontrollen Mineralen är omstridd då den största mängden kobolt bryts i Kongo-Kinshasa där frekventa rapporter om barnarbete i gruvor förekommer. Det är dock i undantagsfall, i mindre nogräknade gruvverksamheter. Majoriteten av kobolt kommer från större gruvor, där man använder moderna maskiner och vuxen arbetskraft

Kobolt är inte reglerat på samma sätt, säger hon. Gruvbrytningen i Kongo klassas av FN-organet ILO som en av de värsta formerna av barnarbete eftersom det är direkt hälsovådligt. Dammet som arbetarna andas in kan bland annat orsaka lungskador Barnarbete har förekommit i alla tider och samhällen och är ständigt aktuellt, nu senast med rapporter om bomull plockad av barn i H&M´s kläder (Aftonbladet 2007-11-25) och kobolt för mobiltelefonbatterier som bryts av barn i gruvorna i Kongo Kinshasa (Expressen 2007-11-26) Det är förskräckligt barnarbete som pågår när kobolt bryts, fruktansvärt. Barn som bara är 8-10 år skickas ner i gruvhålen och de lever så kort tid att de inte ens går i skolan. De dör av stendammlunga innan de är 25 år Brytningen av den viktiga metallen kobolt omgärdas av människorättsliga problem som exempelvis barnarbete. Samtidigt skapar dagens kommersiella återvinning stora utsläpp av koldioxid. Den är inte särskilt lönsam heller. Northvolt behövde en världsunik, hållbar teknologi för att lyckas Litium Kobolt Batteri. Barnarbete, allmänt dåliga arbetsförhållande i gruvorna och negativ miljöpåverkan är frågor som. Jakten på bättre batterier. Litium-koboltsystemet är sedan talet det vanligaste li-jonsystemet för strömförsörjning av bärbar utrustning såsom mobiltelefoner, kameror, laptops m

• Kan du ge exempel på industrier eller branscher där barnarbete förekommer ? Multinationella företag som Samsung, Apple, HP, Sony och även Microsoft behöver kobolt till sina batterier. hälften av metallen Kobolt som används i världen levereras idag av Demokratiska republiken Kongo (DRC), där barn yngre än 7 år arbetar i hemska förhållanden - Siffrorna för barnarbete går nedåt förutom i gruvsektorn där de går upp. Eftersom efterfrågan på kobolt är så enorm och väntas öka fruktar man att det kommer öka, säger hon i Expressen TV I Demokratiska republiken Kongo bryts kobolt som sedanFortsätt läsa Barnarbete i våra smartphones Publicerat av Gunilla Green 20 januari, 2016 14 juli, 2016 Publicerad i Eko-reko livsstil , Medveten konsumtion Etiketter: barnarbete , Fairphone 1 kommentar till Barnarbete i våra smartphone Kobolt är en mineral som används i uppladdningsbara litiumjonbatterier som finns i bland annat mobiltelefoner och elbilar. Dessa batterier har hyllats världen över eftersom det är ett steg i rätt riktning mot en värld fri från fossila bränslen. 70% av världens kobolt kommer från Demokratiska Republiken Kongo (DR Kongo), som beräknas ha mineralresurser till ett värde av US$24 biljoner Volvo spårar kobolt med blockkedjeteknik. Med hjälp av blockkedjeteknik ska Volvo Cars nu kunna spåra den kobolt som används i batterierna. På så sätt ska man kunna sätta stopp för mineraler från konfliktområden eller där barnarbete använts. Volvo Cars har kommit överens med sina två leverantörer, kinesiska CATL och sydkoreanska.

Batterier från barnarbete kan finnas i din elcykel – viGoogle, Apple och Tesla stäms – barnen dör i gruvorna

Batteriföretaget Northvolt garanterar - inget barnarbete

För dessa finns regelverk som säger att de företag som handlar med metallerna måste ha extra bra kontroll på sin leverantörskedja. Men nu höjs kraven på att även kobolt bör omfattas av reglerna. Kobolt används bland annat i de återvinningsbara batterier man hittar i mobiltelefoner, bärbara datorer, elbilar, flygplan och elverktyg Kobolt är kraftigt debatterat i och med att metallens ursprung ofta är kontroversiellt. Kobolt klassas som konfliktmetall, bland annat på grund av metoderna för brytning i framför allt i Demokratiska republiken Kongo där barnarbete inte är ovanligt Företagen som deltar i projektet kommer via sin branschorganisation EICC att utöva påtryckningar på sina underleverantörer för att få dem att sluta med barnarbete. Det finns problem med arbetsmiljön i de yttersta leverarantörsleden och vi har hört om flera saker vid utvinning av kobolt, tenn och koppar

barnarbete - nyaste innehållet – svenska

Söderberg & Partners: Så riskerar fondsparande att finansiera barnarbete. Söderberg & Partners presenterar i dag en ny rapport som visar att 74 procent av de pengar svenska folket satt in i aktiefondsparande har placerats i branscher och bolag med förhöjd risk för att utnyttja barnarbete i något av sina leverantörsled Kobolt är en omstridd mineral som på vissa håll bryts under tvivelaktiga former, det mesta kommer från Kongo-Kinshasa där rapporter om barnarbete i gruvor förekommer. Majoriteten av kobolt kommer från större gruvor, där man använder moderna maskiner och vuxen arbetskraft

Fakta om barnarbete - UNICEF Sverig

Aftonbladet publicerade i helgen artikeln Blodsbatterier som är en granskning av utvinningen av kobolt i Kongo-Kinshasa. Kobolt används som material i de batterier som sitter i elbilar samt i teknikprylar som smarta telefoner. I artikeln pekas det på riskerna med utvinningen med allt från bristfällig säkerhet för arbetarna till barnarbete Ny rapport: 1 700 miljarder svenska sparpengar kan gå till barnarbete ons, jun 12, 2019 08:30 CET - Mer än hälften av svenskarnas sparpengar i aktiefonder är placerade i branscher och bolag som har förhöjd risk för att utnyttja barnarbete i något av sina leverantörsled

Titta på A-studion - Batterimineraler via kongolesiskt barnarbete i Yle Arenan. Arenan är Finlands största tjänst för webb-tv och -radio Batteriproducenter runt om i världen undersöker hur de kan minska innehållet av kobolt i litiumjonbatterier, då brytningen av mineralen i Kongo länge har kritiserats på grund av bland annat barnarbete och bristande arbetsförhållanden. IBM:s nya batteri ska varken kräva kobolt eller nickel, som båda riskerar att bli bristämnen framöver Det finns jättestora problem med brytningen av metall där människor stryker med i jakten på kobolt, och mycket barnarbete. Dessutom vet vi att det finns många utvecklingsländer där det dumpas farligt elektronikavfall. Ett pantsystem kan få kontroll på det här Kinesiska biltillverkaren Volvo Car har tecknat ett massivt avtal på stora mängder kobolt från barnarbetare i Kongo, vilket vi ju fått lära oss från fossilisterna är vad som finns i elbilarnas bilbatterier (fast det glöms bort att detta även finns i dubbdäck, laptops, mobiltelefoner och allt annat med litiumbatterier i)

 • Best Forex robot.
 • Motivosity status.
 • DIY mining rig frame wood.
 • Litecoin kaufen Österreich.
 • Morgondagens elpriser.
 • How does thermal insulation reduce unwanted energy transfers.
 • Valerie Cailliau Wikipedia.
 • Erebos 2 Emily.
 • Market making bot.
 • Lampa industriell stil.
 • Vintage Bourbon for sale.
 • Kreditvermittler Erfahrungen.
 • E Coin price in India.
 • Online wash sale calculator.
 • Eigenaar Bitcoin.
 • Fidelity price prediction AMC.
 • Blocket hyra stuga Öland.
 • Coinbase Verifizierung.
 • モ 誰 魔 理沙.
 • How to mine SUN token.
 • Utlandstjänst Försvarsmakten.
 • Wealth IslamQA.
 • Virtual Bitcoin card.
 • Köpekontrakt utan mäklare.
 • 10xDNA Das Mindset der Zukunft kritik.
 • Reddit sports gambling.
 • USB password stealer autorun.
 • Bitpanda Order Book.
 • Best games to emulate on PC.
 • JuBaTec LiFePO4 50Ah.
 • Beam Global.
 • MakerDAO liquidation.
 • Pågående driftstörningar Swedbank 2021.
 • Msci emu value.
 • Hiya wrong name.
 • Italienische Möbel Schweiz.
 • Vivus logowanie.
 • Bismarck halsband silver.
 • SafeHavenio.
 • Willys historia.
 • Orbital Energy Group Inc News.